about the projectKoncepcja projektu jest wynikiem doświadczeń partnerów w obszarze negatywnego zjawiska wypalenia zawodowego, stresu, spadku motywacji, a nawet depresji wolontariuszy organizacji pozarządowych na skutek zderzenia się z trudnymi historiami podopiecznych - dzieci w trudnej sytuacji lub z traumatyczną przeszłością. Odsetek wolontariuszy, którzy rezygnują z pracy na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się dziećmi jest bardzo duży. Najczęstszą wskazywaną przyczyną jest zbytnie obciążenie psychiczne, przekładające się na obniżone samopoczucie a nawet stany depresyjne. Początkowy entuzjazm do pomagania często szybko się ulatnia.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, poprzez stworzenie uniwersalnego, modułowego programu szkoleniowego dla wolontariuszy (cel) z wykorzystaniem doświadczeń norweskich NGOs, zebranych w raporcie dobrych praktyk, oferując przy tym narzędzia umożliwiające precyzyjny dobór modułów szkolenia do konkretnego przypadku (przewodnik dla trenerów).

W wyniku projektu wolontariusze zagrożeni wypaleniem zostaną wzmocnieni i zmotywowani, co przełoży się na ich lepszą i dłuższą pracę z korzyścią dla beneficjentów końcowych - dzieci w trudnych sytuacjach. Wszystkie rezultaty wypracowane w projekcie będą udostępnione na zasadzie licencji otwartej Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, która pozwoli partnerom zachować własne prawa autorskie a jednocześnie dzielić się wypracowanymi materiałami z innymi.