Przewodnik dla trenerów, nauczycieli i koordynatorów - jak korzystać z Programu Szkoleniowego.

PvP Przewodnik dla trenerów, nauczycieli i koordynatorów - jak korzystać z Programu Szkoleniowego.

Przewodnik optymalnego doboru treści i ścieżek szkoleniowych z Programu szkoleniowego do konkretnego przypadku, zawierający m.in. informacje jak zidentyfikować problemy i ryzyka po stronie wolontariusza, zbadać jego potrzeby oraz  dobrać formę i treści szkolenia na podstawie warunków osobistych, jego potrzeb oraz typu pracy, jaka wykonuje.