Polityka prywatności portalu www.motivus.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") informujemy, iż:

1. Tożsamość Administratora

Operatorem strony www.motivus.eu (dalej „Portal”) i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COEDRO Coaching Edukacja Rozwój Monika Górska z siedzibą w Warszawie.

2. Dane kontaktowe Administratora

•    adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

•    adres do korespondencji: Księżycowa 68G, 01-934 Warszawa

3. Dane osobowe

Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, miasto, kraj. Portal może ponadto zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do e-kursów na stronie portalu, śledzenia postępów i personalizacji treści. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda w momencie zakładania konta na Portalu. Administrator może również wykorzystywać podane dane do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu pkt. 47 RODO.

5. Odbiorcy danych

Pana/ Pani dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane będą przez okres utrzymywania przez użytkownika konta w Portalu.

7. Pani/ Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych. W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z Administratorem na podany adres e-mail lub korespondencyjnie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych. W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z Administratorem na podany adres e-mail lub korespondencyjnie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uzyskania dostępu do szkoleń na Portalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniach w formie e-learningu.