COEDRO Coaching Edukacja Rozwój – Lider Projektu, działa na rynku od 2011 roku. Specjalizuje się w coachingu, mentoringu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Prowadzi projekty dla biznesu a także współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wdrażając programy wspierające rozwój wolontariuszy zajmujących się osobami z problemami (wykluczonymi, nie radzącymi sobie w normalnym funkcjonowaniu w społeczności).
Kierownikiem obu Projektów jest Monika Górska, menadżer z długoletnim doświadczeniem w biznesie, akredytowany przez ICF certyfikowany coach (poziom Professional Certified Coach)

Strona Lidera: www.coedro.pl


Verum logo

Fundacja Verum – Partner w Projekcie, od 2011 r. prowadzi działalność edukacyjną, promując ideę uczenia się przez całe życie. Misją Fundacji jest niesienie pomocy i wsparcia jednostkom, w dostrzeżeniu i zrozumieniu własnego potencjału jako ludzi, aby mogli jak najpełniej realizować się zarówno prywatnie - zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami, jak i społecznie - stanowiąc ważne i świadome ogniwa społeczeństwa obywatelskiego.
Kierownikiem obu Projektów jest Marta Ruiz, trener i wykładowca akademicki (certyfikat Master Business Trainer ODiTK) z ponad 10-letnim doświadczeniem w szkoleniu i tworzeniu programów edukacyjnych.

Strona Partnera: www.fundacjaverum.pl

logoCTW

Change The World – Partner w Projekcie, norweska organizacja pozarządowa, działająca od 1997 r. w obszarze zrównoważonego rozwoju i ekologii społecznej m.in. poprzez działalność edukacyjną i wolontariacką. W swojej pracy organizacja pokazuje, że łącząc odpowiednią wiedzę z właściwymi działaniami, można spowodować znaczące zmiany, które - jako najlepsze przykłady - będą inspirować innych do realizacji dalszych projektów zrównoważonego rozwoju.
Kierownikiem obu Projektów jest Mauricio Deliz , edukator i wykładowca akademicki, posiadający ponad 20 lat doświadczenia w realizacji projektów, koordynator programów dedykowanych m.in. wolontariuszom.

Strona Partnera: www.world-changers.org