Kurs e-learningowy dla osób wspierających wolontariuszy pracujących z dziećmi i dla wolontariuszy może zostać wykorzystany przez każdą zainteresowaną organizację, pracującą z dziećmi, w tym w okresach kryzysowych i przymusowego zawieszenia działalności.

Kurs jest oparty na modelu PERMA-V i zawiera m.in. self-assessment dla wolontariuszy, wskazówki dotyczące pracy z pozytywnymi emocjami (własnymi/dziecka), utrzymania motywacji w kryzysie, kreatywności/ elastyczności w kryzysie i budowania odporności wolontariusza, w oparciu o doświadczenia organizacji norweskich i polskich.