learning resourcesOrganizacje, które skorzystają z programu stworzonego w Projekcie, będą w stanie lepiej przygotować wolontariuszy (wzmocnić i zmotywować) do trudnej i wyczerpującej psychicznie pracy, w konsekwencji potrzeby dzieci w trudnych sytuacjach będą mogły być zaspokojone w większym i lepszym stopniu pod kątem jakościowym (poziom zaangażowania wolontariuszy), jak i skali (zmniejszenie zjawiska rezygnacji z pracy wolontariackiej).

Aby wzmocnić swoich wolontariuszy, zachęcamy do skorzystania z materiałów, jakie powstały w Projekcie.

Raport z dobrych praktyk

Modułowy Program Szkoleniowy

Przewodnik dla trenerów/ nauczycieli/koordynatorów