learning resources

Organizacje, które skorzystają z materiałów udostępnionych na portalu motivus.eu, będą w stanie lepiej przygotować wolontariuszy (wzmocnić i zmotywować) do trudnej i wyczerpującej psychicznie pracy, w tym w okresach kryzysowych a w konsekwencji potrzeby dzieci w trudnych sytuacjach będą mogły być zaspokojone w większym i lepszym stopniu pod kątem jakościowym (poziom zaangażowania wolontariuszy), jak i skali (zmniejszenie zjawiska rezygnacji z pracy wolontariackiej).

Aby wzmocnić swoich wolontariuszy, zachęcamy do skorzystania z materiałów, powstałych i powstających w obu projektach:

Projekt „Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi” 

Raport z dobrych praktyk

Modułowy Program Szkoleniowy

Przewodnik dla trenerów/ nauczycieli/koordynatorów

 

Projekt „Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi”

Kurs e-learningowy w j. polskim i angielskim będzie dostępny do 30.11.2022 r., zaś Poradnik nauczania na odległości – do 31.01.2023 r.