learning resources

Organizacje, które skorzystają z materiałów udostępnionych na portalu motivus.eu, będą w stanie lepiej przygotować wolontariuszy (wzmocnić i zmotywować) do trudnej i wyczerpującej psychicznie pracy, w tym w okresach kryzysowych a w konsekwencji potrzeby dzieci w trudnych sytuacjach będą mogły być zaspokojone w większym i lepszym stopniu pod kątem jakościowym (poziom zaangażowania wolontariuszy), jak i skali (zmniejszenie zjawiska rezygnacji z pracy wolontariackiej).

Aby wzmocnić swoich wolontariuszy, zachęcamy do skorzystania z materiałów, powstałych i powstających w obu projektach:

Projekt „Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi” 

Raport z dobrych praktyk

Modułowy Program Szkoleniowy

Przewodnik dla trenerów/ nauczycieli/koordynatorów

 

Projekt „Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi”

Kurs e-learningowy w j. polskim i angielskim

E-kurs dla wolontariuszy

Poradnik nauczania na odległość w j. polskim i angielskim

https://motivus.eu/pl/materialy-szkoleniowe/poradnik-metodologii-nauczania-na-odleglosc

https://motivus.eu/en/learning-resources/distance-learning-methodology-guide

 

Minikurs Fundacji Dobra Sieć "E-wolontariat krok po kroku" dla organizacji społecznych, posiadających podstawowe doświadczenie we współpracy z wolontariuszami. Kurs pokazuje na co warto zwrócić uwagę podczas organizowania współpracy w ramach e-wolontariatu, gdzie szukać e-wolontariuszy i jak zadbać o to, żeby ta współpraca była ciekawą przygodą - zarówno dla organizacji, jak i dla współpracujących z nią e-wolontariuszy.

Kurs jest bezpłatny.

Dostęp do kursu: https://minikurs.e-wolontariat.pl/