Guide for trainersPrzewodnik metodyki optymalnego doboru treści i ścieżek szkoleniowych z Programu szkoleniowego do konkretnego przypadku, zawierający m.in. narzędzia do zidentyfikowania problemów i ryzyk po stronie wolontariusza, zbadania jego potrzeb oraz metodykę optymalnego doboru zarówno form jak i treści szkoleniowych na podstawie warunków osobistych wolontariusza, jego potrzeb oraz typu pracy, jaka wykonuje. Przewodnik jest skierowany do osób, pracujących z wolontariuszami w NGO.