about the project

Portal edukacyjny motivus.eu jest dedykowany przeciwdziałaniu negatywnemu zjawisku wypalenia zawodowego, stresu i spadku motywacji wolontariuszy organizacji pozarządowych, którzy pracują z dziećmi. Odsetek wolontariuszy, którzy rezygnują z pracy na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się dziećmi jest bardzo duży.

Materiały umieszczone na portalu są wynikiem dwóch projektów w ww. obszarze, dotyczących wzmacniania wolontariuszy. Tematycznie oba projekty łączą się ze sobą, jednak każdy z nich bezpośrednio dotyczy innych kontekstów.

Projekt Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Problem: wypalenie zawodowe, stres, spadek motywacji, a nawet depresja wolontariuszy organizacji pozarządowych na skutek zderzenia się z trudnymi historiami podopiecznych - dzieci w trudnej sytuacji lub z traumatyczną przeszłością. Najczęstszą wskazywaną przyczyną jest zbytnie obciążenie psychiczne, przekładające się na obniżone samopoczucie a nawet stany depresyjne. Początkowy entuzjazm do pomagania często szybko się ulatnia.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, poprzez dostarczenie uniwersalnego, modułowego programu szkoleniowego dla wolontariuszy - z wykorzystaniem doświadczeń norweskich NGOs, zebranych w raporcie dobrych praktyk - łacznie z narzędziami umożliwiającymi precyzyjny dobór modułów szkolenia do konkretnego przypadku (przewodnik dla trenerów).

Projekt Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Problem: nowe trudności po stronie organizacji pracujących z dziećmi w postaci ograniczonej możliwości fizycznego kontaktu wolontariuszy z dziećmi i kontaktu/wsparcia na linii organizacja-wolontariusz w okresie pandemii. Uwzględniona zostanie również aktualna sytuacja wojny na Ukrainie, również kryzysowa z punktu widzenia pracy wielu organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi. Zarządzanie motywacją wolontariuszy w kryzysie czy to ze względu na brak możliwości działania, czy ogromu pracy i trudnych, obciążających sytuacji jest niezwykle aktualnym tematem.

Projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom poprzez stworzenie kursu e-learningowego – bazującego również na doświadczeniach norweskich i polskich - , który umożliwia szkolenie wolontariuszy on-line i pracę z nimi w tej formie, w zakresie tego, jak radzić sobie z motywacją w okresie kryzysu i jak podejść kreatywnie i elastycznie do metod pracy w takich okresach.

Portal prezentuje cenne i konkretne treści szkoleniowe oraz narzędzia, dzięki którym, organizacje pozarządowe mogą wzmocnić i zmotywować własnych wolontariuszy, zagrożonych wypaleniem, co przełoży się na ich lepszą i dłuższą pracę z korzyścią dla beneficjentów końcowych - dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. 

Wszystkie rezultaty wypracowane w obu projektach są udostępniane na zasadzie licencji otwartej Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, która pozwoli partnerom zachować własne prawa autorskie a jednocześnie dzielić się wypracowanymi materiałami z innymi. Rezultaty są dostępne w zakładce „materiały szkoleniowe”.