Poradnik metodologii nauczania na odległość ułatwia obsługę kursu w formie e-learningu. Umożliwia  nowatorskie łączenie e-learningu zinnymi metodami kształcenia, pomagając tym samym trenerom/edukatorom w formułowaniu optymalnych ścieżek szkoleniowych/ rozwoju i bardziej indywidualne przygotowanie wolontariuszy do pracy z dziećmi pod kątem mentalnym, motywacji i celów.

Poradnik (POL)

Poradnik (ENG)