Poradnik metodologii nauczania na odległość ułatwi obsługę kursu w formie e-learningu. Umożliwi  nowatorskie łączenie e-learningu zinnymi metodami kształcenia, pomagając tym samym trenerom/edukatorom w formułowaniu optymalnych ścieżek szkoleniowych/ rozwoju i bardziej indywidualne przygotowanie wolontariuszy do pracy z dziećmi pod kątem mentalnym, motywacji i celów.

Poradnik metodologii nauczania na odległość będzie dostępny do końca stycznia 2023 r. w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.