1.04.2020 – Rozpoczęliśmy Projekt zgodnie z planem i harmonogramem. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 uniemożliwiła nam fizyczne spotkanie projektowe, jednak pracujemy pełną parą nad pierwszym rezultatem Projektu, korzystając z wirtualnych narzędzi komunikacji i pracy.

30.09.2020 - Jest już gotowy Raport z Dobrych Praktyk z Norwegii w j. angielskim i norweskim (zakładka "Materały skzoleniowe"). Zachęcamy do korzystania z niego.

27.10.2020 - Na platformie ngo.pl jest już dostępny artykuł o naszym projekcie "Wielkie serce w twardej rzeczywistości". Zachęcamy do lektury: https://publicystyka.ngo.pl/wielkie-serce-w-twardej-rzeczywistosci

16.11.2020 - 2 grudnia 2020 r. odbędzie się webinarium "Wzmocnij wolontariuszy Twojej organizacji" informujący o projekcie i możliwościach skorzystania z niego, w tym w formie pilotażu. Zainteresowane organizacje mogą się rejestrować na stronie: https://motivus.konfeo.com/pl/groups.

2.12.2020 - w trakcie przeprowadzonego webinarium przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych dowiedzieli się o założeniach projektu i mieli okazję wstępnej deklaracji zainteresowania pilotażem Programu szkoleniowego. Partnerzy projektu dowiedzieli się zaś jakie są konkretne potrzeby grupy docelowej w związku z kształceniem wolontariuszy.

31.03.2021 - jest już gotowa pierwsza wersja programu szkoleniowego dla wolontariuszy. Będzie ona jeszcze podlegać opiniowaniu i korektom ze strony partnerów i interesaruszy, przede wszystkim grupy docelowej w postaci polskim organizacji pozarządowych w trakcie pliotażu.

16.04.2021 - dyrektor partnera norweskiego (Change the World) M. Deliz był gościem i prelengentem na webinarze zorganizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, gdzie mówił m.in. o partycypacji społecznej i angażowaniu obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. W ramach działań promocyjnych Mauricio opowiedział również o założeniach projektu „Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi”.

30.04.2021 - zakończyliśmy pracę na angielską wersją Programu szkoleniowego.

5.05.2021 - Na platformie ngo.pl jest już dostępny artykuł o naszym projekcie i planowanym pilotażu "Jak zadbać o wolontariuszy w organziacji pozarządowej". Zachęcamy do lektury: https://publicystyka.ngo.pl/jak-zadbac-o-wolontariuszy-w-organizacji-pozarzadowej

6.05.2021 - Serdeczenie zachęcamy organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi poprzez wolontariuszy do wzięcia udziału w webinarium zaplanowanym na 21 maja 2021 r. dla organizacji pozarządowych, które chcą wziąć udział w pilotażu Programu szkoleniowego. Na udział w wydarzeniu można się zapisywać poprzez: https://motivus-eu.konfeo.com/pl/groups. Liczba miejsc ograniczona.

25.05.2021 - W dniu dzisiejszym odbyło się webinarium dla organizacji pozarządowych zainteresowanych projektem i udziałem w pilotażu Programu Szkoleniowego, na którym omówiony został Program i zasady udziału w pilotażu.

31.05.2021 - Modułowy Program Szkoleniowy jest już dostępny na stronie w trzech wersjach językowych.

20.07.2021 - W dniach 16-18 lipca 2021 r. przedstawiciele partnerów projektu zrealizowali wizytę projektową w Oslo oraz szkolenie z metod pracy z wolontariuszami z organizacji pozarządowych w Norwegii.

1.09.2021 - Przewodnik metodyczny dla trenerów/ nauczycieli/ koordynatorów w organizacjach pozarządowych jest już gotowy i dostępny na stronie w sekcji "Materiały szkoleniowe". Wersja Przewodnika w formie e-kursu będzie dostępna wkrótce pod adresem https://motivus.eu/kursy/.

23.09.2021 - 23 września 2021 r. odbyło się webinarium upowszechniające rezultaty projektu w Norwegii. W spotkaniu on-line, prowadzonym przez przedstawicieli Change the World wzięło udział ponad 15 osób z norweskich orgnizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyką projektu.

24.09.2021 - 24 września 2021 r. odbyło się webinarium upowszechniające rezultaty projektu w Polsce. Na webinarium zglosiło się 60 osób z polskich organizacji pozarządowych, zainteresowanych wzmacnianiem własnych wolontariuszy. Prezentacja z webinarium jest dostępna na stronie, w sekcji "Upowszechnianie".