28.02.2023 - Dziś odbyło się webinarium upowszechniające rezultaty projektu wśród polskich organizacji pozarządowych, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnym w Warszawie. W trakcie spotkania on-line przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych w Polsce poznali założenia projektu i mieli okazję do zapoznania się z e-kursem dla wolontariuszy i Przewodnikiem metodologii nauczania na odległość.

27.02.2023 - 24.02.2023 w Warszawie odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu wśród polskich organizacji pozarządowych. Wydarzenie miało formę warsztatową i połączone było z możliwością wymiany doświadczeń. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych.

       
       

20.02.2023 – 17.02.2023 r. w Oslo odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu wśród norweskich organizacji pozarządowych. Wydarzenie było realizowane w formie warsztatowej.

 

04.02.2023 – na stronie jest już dostępna polska wersja Poradnika nauczania na odległość https://motivus.eu/pl/materialy-szkoleniowe/poradnik-metodologii-nauczania-na-odleglosc

30.01.2023 - Na portalu ngo.pl jest już dostępny artykuł o naszym projekcie i planowanym seminarium/ warsztatach stacjonarnych. Zachęcamy do lektury:

https://publicystyka.ngo.pl/wolontariat-w-okresach-kryzysowych-musimy-byc-gotowi-na-kolejne-kryzysy

28.01.2023 – serdecznie zapraszamy wolontariuszy i koordynatorów polskich organizacji pozarządowych do udziału w seminarium/ szkoleniu upowszechniającym, poświęconemu wzmacnianiu wolontariuszy w okresach kryzysowych i e-kursowi. Wydarzenie w formie warsztatowej odbędzie się 24.02.2023 r. w centrum Warszawy. Na wydarzenie można zapisać się za pomocą formularza zgłoszeniowego:

https://emotivus.konfeo.com/pl/groups

20.11.2022 – Ostateczna wersja e-kursu jest już dostępna w j. polskim i angielskim. Zapraszamy do korzystania z przygotowanego dla wolontariuszy wsparcia w formie e-learningu pod adresem https://motivus.eu/pl/materialy-szkoleniowe/kurs-e-learningowy

31.10.2022 - Zakończyliśmy pilotaż e-kursu dla wolontariuszy. Wybrane polskie organizacje pozarządowe zgłosiły swoje uwagi i sugestie do e-kursu.

22.09.2022 - Na portalu ngo.pl jest już dostępny artykuł o naszym projekcie i planowanym pilotażu e-kursu. Zachęcamy do lektury: https://publicystyka.ngo.pl/odpornosc-i-motywacja-w-czasach-kryzysu-start-pilotazu-e-kursu i udziału!

22.09.2022 - Rozpoczynamy pilotaż e-kursu dla wolontariuszy. Wersje 1.0 kursu w j. polskim i angielskim zostały udostępnione pod adresem https://motivus.eu/kursy/. Organizacje, które są zainteresowane przetestowaniem kursu i jego ulepszeniem są proszone o wypełnienie ankiety udostępnionej pod adresem https://www.interankiety.pl/f/QvRrPDPv.

4.09.2022 - Dnia 3 września 2022 r. odbyło się drugie spotkanie projektowe dla kadry kierowniczej partnerów. Spotkanie miało miejsce w Oslo i było poświęcone podsumowaniu dotychczasowej pracy nad kursem i przygotowaniu do pilotażu.

31.08.2022 - Zakończyliśmy konsultacje w konsorcjum pierwszej wersji e-kursu dla wolontariuszy. Kurs jest oparty na modelu PERMA-V i zawiera m.in. self-assessment dla wolontariuszy, wskazówki dotyczące pracy z pozytywnymi emocjami (własnymi/dziecka), utrzymania motywacji w kryzysie, kreatywności/ elastyczności w kryzysie i budowania odporności wolontariusza, w oparciu o doświadczenia organizacji norweskich i polskich.Wkrótce rozpocznie się pilotaż kursu.

6.05.2022 - Mamy już wyniki badań i ankiet przeprowadzonych wśród norweskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii. Partnerowi norweskiemu CTW udało się pozyskać wkład organizacji SAIFF, Tøyen Akademiet, Drøbakgata, Røde Kors. Wyniki, pomysły i konkretne rozwiązania zostaną wykorzystanie w tworzonym w projekcie e-kursie.

2-3.04.2022 - W dniach 2-3 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie projetowe (kick-off) partnerów w Warszawie. Spotkanie było poświęcone przyjęciu dokumentacji projektowej, w tym Planu zarządzania i finansowego i wzorców dokumentów, dokładnemu omówieniu harmonogramu i zakresu zadań oraz ryzyk w projekcie wraz z planem zarządzania nimi. Partnerzy rozmawiali o zmienionej sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce, zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy i nowym wyzwaniom po stronie organizacji i wolonariuszy, które zostaną uwzględnione w projekcie.

1.03.2022 – Rozpoczęliśmy Projekt „Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.” zgodnie z planem i harmonogramem.

Archiwum

24.09.2021 - 24 września 2021 r. odbyło się webinarium upowszechniające rezultaty projektu w Polsce. Na webinarium zglosiło się 60 osób z polskich organizacji pozarządowych, zainteresowanych wzmacnianiem własnych wolontariuszy. Prezentacja z webinarium jest dostępna na stronie, w sekcji "Upowszechnianie".

23.09.2021 - 23 września 2021 r. odbyło się webinarium upowszechniające rezultaty projektu w Norwegii. W spotkaniu on-line, prowadzonym przez przedstawicieli Change the World wzięło udział ponad 15 osób z norweskich orgnizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyką projektu.

1.09.2021 - Przewodnik metodyczny dla trenerów/ nauczycieli/ koordynatorów w organizacjach pozarządowych jest już gotowy i dostępny na stronie w sekcji "Materiały szkoleniowe". Wersja Przewodnika w formie e-kursu będzie dostępna wkrótce pod adresem https://motivus.eu/kursy/.

20.07.2021 - W dniach 16-18 lipca 2021 r. przedstawiciele partnerów projektu zrealizowali wizytę projektową w Oslo oraz szkolenie z metod pracy z wolontariuszami z organizacji pozarządowych w Norwegii.

31.05.2021 - Modułowy Program Szkoleniowy jest już dostępny na stronie w trzech wersjach językowych.

25.05.2021 - W dniu dzisiejszym odbyło się webinarium dla organizacji pozarządowych zainteresowanych projektem i udziałem w pilotażu Programu Szkoleniowego, na którym omówiony został Program i zasady udziału w pilotażu.

6.05.2021 - Serdeczenie zachęcamy organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi poprzez wolontariuszy do wzięcia udziału w webinarium zaplanowanym na 21 maja 2021 r. dla organizacji pozarządowych, które chcą wziąć udział w pilotażu Programu szkoleniowego. Na udział w wydarzeniu można się zapisywać poprzez: https://motivus-eu.konfeo.com/pl/groups. Liczba miejsc ograniczona.

5.05.2021 - Na portalu ngo.pl jest już dostępny artykuł o naszym projekcie i planowanym pilotażu "Jak zadbać o wolontariuszy w organziacji pozarządowej". Zachęcamy do lektury: https://publicystyka.ngo.pl/jak-zadbac-o-wolontariuszy-w-organizacji-pozarzadowej

30.04.2021 - zakończyliśmy pracę na angielską wersją Programu szkoleniowego.

16.04.2021 - dyrektor partnera norweskiego (Change the World) M. Deliz był gościem i prelengentem na webinarze zorganizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, gdzie mówił m.in. o partycypacji społecznej i angażowaniu obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. W ramach działań promocyjnych Mauricio opowiedział również o założeniach projektu „Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi”.

31.03.2021 - jest już gotowa pierwsza wersja programu szkoleniowego dla wolontariuszy. Będzie ona jeszcze podlegać opiniowaniu i korektom ze strony partnerów i interesaruszy, przede wszystkim grupy docelowej w postaci polskim organizacji pozarządowych w trakcie pliotażu.

2.12.2020 - w trakcie przeprowadzonego webinarium przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych dowiedzieli się o założeniach projektu i mieli okazję wstępnej deklaracji zainteresowania pilotażem Programu szkoleniowego. Partnerzy projektu dowiedzieli się zaś jakie są konkretne potrzeby grupy docelowej w związku z kształceniem wolontariuszy.

16.11.2020 - 2 grudnia 2020 r. odbędzie się webinarium "Wzmocnij wolontariuszy Twojej organizacji" informujący o projekcie i możliwościach skorzystania z niego, w tym w formie pilotażu. Zainteresowane organizacje mogą się rejestrować na stronie: https://motivus.konfeo.com/pl/groups.

27.10.2020 - Na portalu ngo.pl jest już dostępny artykuł o naszym projekcie "Wielkie serce w twardej rzeczywistości". Zachęcamy do lektury: https://publicystyka.ngo.pl/wielkie-serce-w-twardej-rzeczywistosci

30.09.2020 - Jest już gotowy Raport z Dobrych Praktyk z Norwegii w j. angielskim i norweskim (zakładka "Materały skzoleniowe"). Zachęcamy do korzystania z niego.

1.04.2020 – Rozpoczęliśmy Projekt zgodnie z planem i harmonogramem. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 uniemożliwiła nam fizyczne spotkanie projektowe, jednak pracujemy pełną parą nad pierwszym rezultatem Projektu, korzystając z wirtualnych narzędzi komunikacji i pracy.