Joomla Monster Education Template

Motywuj
Wspieraj
Wzmacniaj
Previous Next
1 2 3
Dostrzeż problemy swoich wolontariuszy pracujących z dziećmi w trudnych środowiskach - są podatni na frustrację, demotywację i wypalenie.
Motywuj, wspieraj i wzmacniaj. Ci, którzy bezinteresownie pomagają innym, czasem sami też potrzebują wsparcia mentalnego i uwagi.
Dajemy Ci do dyspozycji gotowy, wysokiej jakości program szkoleniowy, do natychmiastowego użycia w Twojej organizacji.

logo pelne

Projekt „Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi” korzysta z dofinansowania o wartości 82.825,70 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest stworzenie modułowego programu edukacyjnego skierowanego do wolontariuszy pracujących z dziećmi w trudnych sytuacjach życiowych, zapobiegającego wypaleniu zawodowemu wolontariuszy i utrzymującego motywację do kontynuacji wolontariatu. W wyniku projektu polskie organizacje pozarządowe otrzymają gotowe narzędzia, które pozwolą im wzmocnić własnych wolontariuszy a przez to własne organizacje.

Wzmocnij swoich wolontariuszy!

eog

 


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

E-MAIL
kontakt@motivus.eu
Lokalizacja
Warszawa, Oslo

Back to top