Joomla Monster Education Template

motywacja
wolontariusze
wsparcie
Previous Next
1 2 3
Dostrzeż problemy swoich wolontariuszy pracujących z dziećmi w trudnych środowiskach - są podatni na frustrację, demotywację i wypalenie.
Motywuj, wspieraj i wzmacniaj. Buduj odporność w czasach kryzysu. Ci, którzy bezinteresownie pomagają innym, sami też potrzebują wsparcia mentalnego i uwagi.
Dajemy Ci do dyspozycji gotowe, wysokiej jakości narzędzia szkoleniowe, w tym e-kurs online, do natychmiastowego użycia w Twojej organizacji.
E-Motivus
                       

Projekt „Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.” korzysta z dofinansowania o wartości 50.005,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu było stworzenie kursu e-learningowego dedykowanego wolontariuszom pracującym z dziećmi w trudnej sytuacji. E-kurs ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i uczyć jak utrzymywać motywację wolontariuszy do kontynuacji wolontariatu, szczególnie w sytuacji kryzysu (np. pandemii) i trudności w normalnym funkcjonowaniu organizacji. W wyniku projektu polskie organizacje pozarządowe otrzymały gotowy kurs e-learningowy ze wskazówkami jak podejść kreatywnie i elastycznie do metod pracy w okresach kryzysowych i budować odporność wolontariuszy.

Projekt zrealizowany w okresie 1.03.2022 – 28.02.2023 r.

                           
                         

 

Motivate Support Strengthen

                       

Projekt „Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi” korzysta z dofinansowania o wartości 82.825,70 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu było stworzenie modułowego programu edukacyjnego skierowanego do wolontariuszy pracujących z dziećmi w trudnych sytuacjach życiowych, zapobiegającego wypaleniu zawodowemu wolontariuszy i utrzymującego motywację do kontynuacji wolontariatu. W wyniku projektu polskie organizacje pozarządowe otrzymały gotowe narzędzia, które pozwalają im wzmocnić własnych wolontariuszy a przez to własne organizacje.

Projekt zreazlizowany w okresie 1.04.2020 - 30.09.2021 r.

Wzmocnij swoich wolontariuszy!

eog

 


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

E-MAIL
kontakt@motivus.eu
Lokalizacja
Warszawa, Oslo

Back to top