milestones pl

 

Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2020
Uruchomienie strony internetowej Projektu: do 31 maja 2020
Raport z dobrych praktyk: 30 września 2020
Modułowy Program Szkoleniowy: 31 maja 2021
Przewodnik dla trenerów/ nauczycieli/koordynatorów: 31 sierpnia 2021
Seminaria upowszechniające rezultaty projektu: wrzesień 2021
Data zakończenia projektu: 30 września 2021